Project beschrijving

Een nieuw dorps- en ontmoetingsplein voor Wijtschate

Het ontmoetingscentrum Klaverhulle bevindt zich op het voormalige scholencomplex.

De gebouwen bevatten de gemeentelijke bibliotheek, de huidige zaal met keuken, de chirolokalen en het schooldirectiegebouw. Samen vormen deze gebouwen een blok met midden in de oude speelplaats. 

Stedenbouwkundige betekenis en meerwaarde voor de omgeving

Het nieuw volume met de uitbreiding van een poyvalente zaal past zich in het architectonisch geheel van de voormalige school. 

Publieke toegankelijkheid en openbaar domein 

Het gebouw voldoet aan de verordening inzake toegankelijkheid en heeft twee ontsluitingen, namelijk via de Guido Gezellestraat en de Schoolstraat. De oude schoolkoer wordt een binnenplein met publiek karakter en ligt ingebed in het groen. Het vormt een uitbreiding op het nabij gelegen dorpsplein.

Een inkom op het publieke binnenplein heeft nog een aparte toegang tot het ontmoetingscentrum Klaverhulle.

Naar een mix van culturele spelers 

Het voorontwerp besteedt veel aandacht aan een gemengd gebruik van het ontmoetingscentrum zonder dat de verschillende activiteiten elkaar hinderen. Het is een plaats waar socioculturele verenigingen hun activiteiten kunnen laten doorgaan.  Ook de jeugdbeweging heeft er zijn lokaal en maakt gebruik van het omliggend groen voor de spelactiviteiten. Bij evenementen in het dorp wordt het ontmoetingscentrum een ondersteunend gebouw: openbare toiletten, eetfestijnen, tentoonstellingen, …

De polyvalente zaal wordt in een nieuw volume voorzien, gelegen aan de inkom langs de Guido Gezellestraat. Door een groot schuifraam kan de zaal ook worden opengesteld naar de (groene) binnenkoer.

De leskeuken is gekoppeld aan de polyvalente zaal. Hierdoor kan deze ook gebruikt worden als foyer / bar samen met de verbrede gang langs de verschillende vergaderlokalen en bergingen. 

De bibliotheek met eigen inkom is gelegen langs de Schoolstraat en kan apart functioneren.

De toiletten liggen in de oksel van het gebouw en kunnen opengesteld worden bij apart gebruik van de bibliotheek, bij apart gebruik van de polyvalente zaal of als openbare toiletten bij evenementen in het dorp en dit zonder dat andere delen van het gebouw moeten worden opengesteld. 

De vergaderzalen kunnen apart gebruikt worden zonder dat men hiervoor in de polyvalente zaal hoeft te zijn.

Gemiste kans

De uiteindelijke uitbreiding werd kleiner uitgevoerd op vraag van de gemeente. De bouwkost versus het bouwbudget bewijst echter dat het oorspronkelijk voorontwerp realiseerbaar was. 

Project details

Status:

opgeleverd
wedstrijd

Categorie:

Openbaar

Client:

Gemeente Heuvelland