Project beschrijving

Bollaard-site krijgt duidelijk leesbare zones

De Bollaard-site is momenteel weinig attractief. Het ksa-gebouw staat rechts aan de straatzijde ingepland en het bestaande ontmoetingscentrum bevindt zich aan de linkerzijde. Hierdoor ontstaan restruimtes die er desolaat bij liggen.

Daarom wordt de nieuwbouw dieper op het terrein geplaatst. Door deze inplanting wordt de site in goed gedefinieerde buitenruimtes verdeelt:

  • hoofdingang en terraszone;
  • diensteningang en parkeerruimte;
  • groen-, speel- en sportzones;
  • speelruimte bij het ksa-gebouw.

De nieuwbouw wordt de draaischijf van de Bollaard-site.

Structuur en materialen stemmen de gevels van nieuwbouw en ksa-gebouw op elkaar af

Voor de structuur van de nieuwbouw wordt gewerkt met een raster van 2 meter x 2 meter. Dit raster biedt heel wat mogelijkheden zowel op architecturaal als structureel vlak. Door het inplanten van alle wanden en kolommen op de as van snijlijnen die het raster vormen, bekomen we een eenvoudige structuur. Hierdoor ontstaat er een ritmiek van gesloten en open vlakken in de gevel. Deze vlakken zijn telkens 2 meter en refereren naar dezelfde ritmiek die het ksa-gebouw heeft.  

De gesloten vlakken van de nieuwbouw worden opgetrokken in een wit genuanceerde baksteen die de look van een gekaleide steen heeft. Een schaduwvoeg om de 2 meter benadrukt de ritmiek van het gebouw. De dakranden en luifel zijn in zichtbeton. Diezelfde dakranden en luifel is ook op een kleinere schaal voelbaar in het ksa-gebouw. De suggestie wordt gegeven om het ksa-gebouw te kaleien. 

De open ritmische gevelvlakken van de nieuwbouw wordt opgetrokken in een vliesgevel waarbij sommige vlakken opengeschoven kunnen worden. Zowel het schrijnwerk van de nieuwbouw als het ksa-gebouw worden voorzien in het zwart. 

Een multifunctioneel gebouw met een doordachte organisatie van ruimtes

Via de inkom-sas komt de bezoeker binnen in de foyer. Deze is multifunctioneel. Ze kan dienst als ontvangst- en tentoonstellingsruimte, als bar tijdens theatervoorstellingen, als uitbreiding bij de polyvalente zaal of bibliotheek, enzovoort. Over de volledige lengte is ze gekoppeld aan een terras. 

Links van de inkom bevindt zich het sanitaire blok en de vestiaire. Het sanitaire blok is voldoende ruim en voldoet aan de wet op toegankelijkheid. Er is bovendien ruimte voorzien voor een baby-tafel.

Tijdens grotere evenementen in het dorp kan dit sanitair samen met de foyer afzonderlijk toegankelijk zijn.  

Gekoppeld aan de foyer zit de polyvalente cultuurzaal die in de kern van het gebouw zit. De nodige lokalen voor de ibo, stedelijke kunstacademie, bibliotheek, kooklessen en schutters omringen de zaal. Deze lokalen zijn toegankelijk via een gang links en rechts van de zaal. Alle lokalen zijn gekoppeld aan een buitenruimte zoals speelkoer, terras, groenzone of sportterrein. Ook de gangen zijn niet louter een circulatieruimte. Door de akoestische gordijnen van de cultuurzaal open te schuiven worden ze in de ruimte van de zaal opgenomen. Hierdoor kan de oppervlakte optimaal benut worden voor bijvoorbeeld het plaatsen van stoelen voor een theatervoorstelling, enzovoort.

De cultuurzaal is een verhoogde ruimte zodat het doorgaan van schoolsporten en het opstellen van een podium mogelijk is. Tijdens het doorgaan van de schoolsporten kunnen de gordijnen en de schuifpanelen gesloten blijven. De zaal wordt aangenaam verlicht door het grote reglit-raampartij in de westgevel.  Bij theatervoorstellingen worden de gordijnen links en rechts van de zaal opengeschoven. Hierdoor gaan er geen zitplaatsen verloren. De zaal biedt plaatst aan een 190-tal kijklustigen. Tijdens de pauze en na de voorstelling kan de foyer opengesteld worden als bar. Eveneens is de zaal uitbreidbaar met de foyer door middel van het openen van de schuifpanelen. Op deze manier kan men maaltijden organiseren voor een 220-tal mensen. De leskeuken ligt naast de zaal en kan dienst doen als ruimte waar de maaltijden worden bereid of gestockeerd (traiteur).

Voor kleiner activiteiten kan de zaal worden opgedeeld in twee ruimtes. 

Aan de cultuurzaal is een voldoende grote berging gekoppeld. Ook de academie en de ibo hebben hier rechtstreeks toegang toe. De berging is ook toegankelijk via een dubbele deur vanuit de diensteningang.

Er zijn nog twee bijkomende bergingen. De ene gekoppeld aan de keuken, de andere gelegen tussen schutterslokaal en bibliotheek. Deze organisatie van bergingen biedt het voordeel dat de lokalen door meerdere gebruikersgroepen kunnen gebezigd worden.

Het ibo-lokaal is opsplitsbaar in twee binnenruimtes. Zo kan er enerzijds een rustige ruimte gecreëerd worden waar kinderen hun huiswerk maken en anderzijds een speelhoek gemaakt worden. De huiselijke sfeer blijft zo behouden. Het opwarmen van maaltijden en eventueel een spelenderwijze kookactiviteit organiseren is perfect mogelijk door de nabijheid van de leskeuken. Een raamopening tussen leskeuken en ibo-lokaal maakt het visueel contact mogelijk. De ibo beschikt over een eigen sanitair (1 groot en 1 klein toilet). Grotere spelactiviteiten kunnen doorgaan in de zaal. Door zijn directe ligging aan het ibo-lokaal en de afsluitbaarheid kunnen de kinderen er naar hartenlust spelen en hoeven de begeleider(s) zich geen zorgen te maken. Ook buiten kan er geravot worden op een veilige manier. Het ibo-lokaal is gekoppeld aan een omheinde speelkoer met zandbak. Een luifel over de volledige breedte van het gebouw biedt de nodige bescherming tegen zon en regen. De koer wordt omgeven door een groene buffer van bomen en struiken.

Speciale aandacht gaat naar het gebruik van brandwerende en geluiddempende materialen. De IBO is maximaal toegankelijk voor rolstoelgebruikers en ouders met een kinderwagen.   

De stedelijke kunstacademie is een polyvalent lokaal. Het kan gebruikt worden als academie (zowel voor de lessen woord als beeldende kunst) en als vergaderlokaal. Dit is mogelijk door de grote wandkast en de directe koppeling aan een berging. In het lokaal wordt een spoelbak voorzien. 

Vanuit het bestuur wordt gesuggereerd om het functioneren van de bibliotheek te herzien.  Zo wil men af van de vele vaste boekenrekken en wil men overschakelen op het organiseren van kleinere activiteiten en evenementen. De grote glazen wand tussen bibliotheek en foyer maakt het mogelijk om deze ruimtes met elkaar te verbinden. Door de nieuwe invulling van de bibliotheek kan de ruimte ook gebruikt worden als vergaderlokaal.

Duurzaamheid als een globale benadering

Door zijn vorm heeft de nieuwbouw een optimale compactheid. De nieuwbouw heeft bovendien een optimale oriëntatie. De luifel in het zuiden beschermt het gebouw tegen oververhitting. 

De keuze voor groene energie is een evidenitie. Daarom wordt gekozen om te werken hernieuwbare energie onder de vorm van een warmtepomp en zonnepanelen. 

Om te voldoen aan de hemelwatertoets wordt gekozen voor waterdoorlatende materialen en een groendak. Dit is een verstandige keuze in functie van een correct waterbeheer.

Alle materialen zijn streekeigen.

Budgetbewaking en timing als prioriteiten

Tegenwoordig is budgetbewaking een belangrijk thema. Daarom wordt gekozen om te werken met een eenvoudige structuur. Deze structuur laat toe dat het mogelijk is om het gebouw op te trekken uit prefabelementen. Deze manier van werken zal een positieve invloed hebben op de uitvoeringstermijnen. 

De eenvoudige architectuur laat streekeigen materialen toe. Bovendien zijn deze materialen onderhoudsvriendelijk.

Project details

Status:

niet-uitgevoerd
wedstrijd

Categorie:

Openbaar

Client:

Stad Poperinge