Project beschrijving

Meervoudig gebruik met respect voor patrimonium

In de loop van 2006 Is het Stadsbestuur van Diksmuide overgegaan tot het organiseren van een architectuurwedstrijd voor de herbestemming van de kerk van Kaaskerke tot Stadsarchief. 

Conceptueel bestaat het winnende ontwerp uit drie delen die meervoudig gebruik, zonder hinder voor elkaar mogelijk maakt. De kerksite wordt opgesplitst in ‘box’, ‘open space’ en ‘bunker. 

De ‘box’ is de kantoorruimte annex leeszaal en bestaat uit een lichte constructie uit hout en staal en staat als een losse blok in het schip van de kerk. Deze balkvormige constructie wordt boven op de kerkvloer geplaatst, in de lengterichting van het schip. De kantoorruimte staat bijna tegen de noordgevel van het schip waardoor in de noordelijke dwarsbeuk een leeszaal wordt gecreëerd. De openheid en grote transparantie leiden tot een aangenaam werkklimaat in deze kantoorruimte en laten toe het ruimtegevoel in de kerk grotendeels te bewaren. 

Boven op deze doos is een vergaderruimte voorzien.

De resterende ruimte in de kerk is een ‘open space’ en fungeert als polyvalente ruimte die voornamelijk gericht is op de tijdelijke tentoonstellingen, voordrachten en andere evenementen. Het altaar, de communiebank, de preekstoel en de muurschilderingen blijven geïntegreerd in deze ruimte. 

De ‘bunker’ is het archiefdepot en bestaat uit een zware betonnen bunker, die ondergronds naast de kerk wordt gesitueerd. De verbinding met de kerk gebeurt via een ondergrondse gang die uitkomt in de ‘box’. 

Het project toont aan dat het kerkelijke patrimonium ook in aanmerking kan komen voor een herbestemming zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de eigenheid van het gebouw. 

Uiteindelijk heeft Stad Diksmuide afgezien tot het realiseren van het project en wordt het Stadsarchief vanaf 2014 ondergebracht in het Stadhuis op de Markt Diksmuide.

Project details

Status:

niet-uitgevoerd
wedstrijd

Categorie:

Herbestemming

Client:

Stad Diksmuide