Inbreidingsproject Gouden Leeuw

Het terrein geeft de mogelijkheid de gebouwen zodanig in te planten dat een verbinding of voetgangers-as kan gemaakt worden tussen de Baron Generaal Jacquesstraat en de Reuzemolenstraat. 
De nieuwe inplanting wordt gekenmerkt door een langgerekt gebouw in het binnengebied dat staat opgesteld in de middenstrook. 
Aan de oostzijde ontstaat een voetgangersweg die de Baron Generaal Jacquesstraat en de Reuzemolenstraat met elkaar verbindt. Aan de westzijde ontstaat een patio grenzend aan de handelsruimtes op het gelijkvloers.

Door een sobere vormgeving wordt een eenvormige uitstraling of continuïteit in het project bereikt.
De juiste keuze van materialen moet dit nog bevorderen. Een select aantal sobere gevelmaterialen zal dit versterken. 
Het inbreidingsproject zal voor het centrum van Diksmuide een echte meerwaarde betekenen.